top of page

Το Κέντρο Θεραπείας Λόγου Ομιλίας Επικοινωνίας ΛΕΞΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ στην  Οβρυά Πατρών, αποτελεί έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού  και ενήλικα με σκοπό την διάγνωση και θεραπεία/ αποκατάσταση διαταραχών Ομιλίας, Λόγου (προφορικό, γραπτό), Επικοινωνίας ,Φωνής, Σίτισης και Κατάποσης.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο ΛΕΞΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

  • Αρθρωτικές διαταραχές

  • Φωνολογικές διαταραχές

  • Δυσαρθρία

  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση

  • Βαρηκοΐα - κώφωση

  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)

 • Μαθησιακές δυσκολίες

 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

 • Διαταραχές φωνής

 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)

 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

1. ΠΡΟΛΗΨΗ

Στο ΛΕΞΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ επεμβαίνουμε σε κάθε ένα από τα ακόλουθα στάδια για να αποτρέψουμε την εμφάνιση ή την επιδείνωση μιας διαταραχής :

 • Εκπαίδευση

 • Ενημέρωση

 • Έγκαιρη διερεύνηση με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση μιας διαταραχής στα παιδιά ή τους ενήλικες.

 • Κατάλληλη Παρέμβαση στο άτομο και το περιβάλλον του, με βάση τις ανάγκες του.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση απαιτεί μια πλήρη εκτίμηση όλων των λειτουργιών και παραμέτρων των ικανοτήτων επικοινωνίας που παρατηρούνται στο παιδί ή ενήλικα. Με σεβασμό λαμβάνονται υπ’ όψη οι ανάγκες του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Αφορά μια συνεχή διεργασία που συχνά απαιτεί την συνεργασία ειδικών από άλλους επιστημονικούς κλάδους(όπως Αναπτυξιολόγο, Παιδοψυχίατρο, Παιδοψυχολόγο κά). Η διάγνωση γίνεται με τη βοήθεια σταθμισμένων εργαλείων, άτυπων τεστ και κλινικής παρακολούθησης όπου διατυπώνεται η φύση και η διάρκεια της παρέμβασης.

Το κέντρο μας χρησιμοποιεί πληθώρα αξιολογικών εργαλείων, βάση των αναγκών που προκύπτουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

·         Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης 

·         Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

·         Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας

·         Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας

·         Φωνολογικό - Αρθρωτικό Τέστ

·         Πρωτόκολλο Κοινωνικών & Επικοινωνιακών δεξιοτήτων

·         Μ – CHAT, CAST, AQ, TOPL κ.α

.         Πραγματολογικό Προφίλ παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

·         Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων & Αδυναμιών

.         Ψυχομετρικό εργαλείο Raven's Educational CPM/CVS 

·         Τεστ Προσοχής

·         Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών

.         Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

.         Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης

3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η παρέμβαση έχει σαν στόχο να φθάσει το άτομο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στο μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και  επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του – κοινωνικό, σχολικό, επαγγελματικό έτσι ώστε να επιτύχει ή να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Συνεπώς, η ηλικία δεν παίζει ρόλο, καθώς οι διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της ζωής και μπορεί να είναι εξελικτικές ή επίκτητες. Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασης είναι η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και τα νήπια να μάθουν βασικές και νέες δεξιότητες, οι οποίες τυπικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής. Πολύ σημαντικό στοιχείο της πρώιμης παρέμβασης, είναι η υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας, προκειμένου να εφαρμόζεται στο χώρο του σπιτιού και όχι μόνο σε ειδικά διαμορφωμένα θεραπευτικά περιβάλλοντα. 

Στο Κέντρο μας υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός παιδιού, καθώς και η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (στο σπίτι, στο σχολείο, στη παιδική χαρά κ.ο.κ.). 

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται είναι:

 • Κινητικές (πιάσιμο, ρολλάρισμα, μπουσούλημα, περπάτημα)

 • Γνωστικές (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)

 • Επικοινωνιακές (ομιλία, ακοή, κατανόηση)

 • Κοινωνικό/συναισθηματικές (παιχνίδια, αίσθημα ασφάλειας και χαράς)

 • Αυτό-φροντίδας (σίτιση, ένδυση/απόδυση)

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Το Κέντρο μας συνεργάζεται με Παιδοψυχολόγο, παρέχοντας την Ψυχοπαιδαγωγική Στήριξη και Συμβουλευτική Γονέων, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης δεξιοτήτων και νοημοσύνης με το ψυχομετρικό τεστ WISC III.

Στόχος είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και η ενδυνάμωση της αυτοεικόνας του. Μέσα από παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του καθώς και τη συμπεριφορά του. Μαθαίνει να επιλύει τυχόν προβλήματα και να στηρίζεται στις δυνατότητές του οικοδομώντας με αυτό τον τρόπο μια πιο υγιή ψυχικά και ώριμη αντίληψη για τον εαυτό του. Παράλληλα, ένας έφηβος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να διαμορφώσει πιο εύκολα την ταυτότητά του.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Προτεραιότητά μας είναι οι ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του σε επικοινωνιακό,

λεκτικό και μη, συμπεριφορικό επίπεδο αλλά και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του και

της ψυχοσύνθεσής του. Έτσι, στο κέντρο μας πραγματοποιούνται Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

προάγοντας τις δεξιότητες του παιδιού-εφήβου.

Στόχος μας είναι η εκπαίδευση στα συναισθήματα και στην αυτοδιαχείρισή τους/αυτοέλεγχο, η εκπαίδευση στις δεξιότητες Θεωρίας του Νου, επίλυσης προβλημάτων ή συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων σε διάφορες κοινωνικές συμβάσεις και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με συνομήλικους. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ART THERAPY)

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, συνδέουμε με δημιουργικό τρόπο την κίνηση, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν τις  δεξιότητές τους, να διοχετεύσουν με δημιουργικό τρόπο την ενέργειά τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να χτίσουν από κοινού μία καινούρια.

Τα προγράμματα είναι ατομικά ή ομαδικά με θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, εικαστικά(γλυπτική, κατασκευές) και ζωγραφική. Για εμάς η τέχνη σημαίνει Έκφραση, Δημιουργία, Επικοινωνία, Κοινωνικοποίηση και Αλληλεπίδραση.

Στοχεύουμε: 

 • Στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, στα πλαίσια της ομαδικότητας και της συνεργασίας, αλλά και η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό και τις διαφορετικές του πτυχές.

 • Στην κατανόηση, έκφραση και πιο λειτουργική διαχείριση των συναισθημάτων τους, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας.

 • Στην ενίσχυση της αισθητικής αντίληψης, της δημιουργικής φαντασίας και της εφευρετικότητας.

 • Στην καλύτερη διαχείριση του άγχους και στη χαλάρωση μέσω σωματικών τεχνικών όπως: χοροθεραπεία, yoga, αναπνοές κ.α.

 • Στην ικανότητα εστίασης της προσοχής και ολοκλήρωσης έργου και στην ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων.

 • Στη σύνδεση του κιναισθητικού τρόπου βιώματος, στην καλλιέργεια της σκέψης και τη λεκτικοποίηση για λειτουργική επικοινωνία.

                                                                       

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ  

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνήθως, τα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής-ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών.

Στο κέντρο μας, παρέχουμε εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένο εξοπλισμό και υλικό, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε παιδιού. Στόχος του μαθησιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στο σχολείο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να καλύψουν τυχόν μαθησιακά κενά, να εξελίξουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό πλαίσιο, με τη συμβολή πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.

 

Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα ενδείκνυται να παρακολουθήσουν παιδιά με:

 • δυσλεξία

 • δυσαναγνωσία

 • δυσορθογραφία

 • δυσαριθμησία

 • δυσγραφία

 • δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων (αυτισμός, νοητική υστέρηση).

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία ασχολείται με διαταραχές που εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα παιδί μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες σε νοητικό, κινητικό, αισθητηριακό επίπεδο ή να εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες ή κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Ο εργοθεραπευτής του Κέντρου μας, είναι ο ειδικός που θα αξιολογήσει το επίπεδο των δεξιοτήτων του παιδιού και στην συνέχεια με κύριο μέσον το παιχνίδι θα παρέμβει με σκοπό την ανάπτυξη της λειτουργικότητας και της εξέλιξης του παιδιού, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη στο χώρο της υγείας, που βελτιώνει δεξιότητες  με δυσλειτουργία στους παρακάτω τομείς ανάπτυξης:

• Την αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού και την ανεξαρτητοποίησή του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως η σίτιση, ένδυση-υπόδηση, ασφάλεια, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή.
• Την παραγωγικότητα του παιδιού όπου εκτιμάται η ικανότητά του στον τομέα του έργου. Για το παιδί «έργο» είναι το παιχνίδι και η μαθησιακή του εξέλιξη.
• Την κινητικότητα του παιδιού, όπου αξιολογείται κυρίως η ικανότητά του να συντονίζει μέρη του σώματος (άνω και κάτω άκρων) λεπτής ή αδρής κινητικότητας.
• Τις αισθητηριακές δεξιότητες του παιδιού, όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη που έχει με το σώμα του (σωματογνωσία) και το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του σώματος με το περιβάλλον (κιναισθησία).
Επίσης εκτιμάται η οπτική και ακουστική αντιληπτικότητα (αντίληψη του ατόμου οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων) και η στερεογνωσία (προσδιορισμός μεγέθους, υφής και σχήματος αντικειμένου).
• Τις γνωστικές δεξιότητες του παιδιού, όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη, τη μνήμη, προσοχή – συγκέντρωση, σκέψη, επικοινωνία, κρίση και άλλες νοητικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διαδικασία επεξεργασίας των γνωστικών πληροφοριών.
• Τη συμπεριφορά και κοινωνικοποίηση του παιδιού, έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε μια κοινωνική κατάσταση. Να έχει αυτογνωσία, να συμμετέχει σε δυαδικές και ομαδικές σχέσεις (αλληλεπίδραση με οικείους και μη). Επίσης να ακολουθεί κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Εργοθεραπεία;

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, η Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση και η Θεραπευτική Παρέμβαση είναι απαραίτητη όταν το παιδί σας:

 • Αρνείται να παίξει με τα παιχνίδια της ηλικίας του ή να αυτοεξυπηρετηθεί.

 • Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο (αδύναμο).

 • Είναι αδέξιο, πέφτει εύκολα.

 • Πέφτει πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα και έχει δυσκολία να υπολογίσει την θέση του σώματός του σε σχέση με το περιβάλλον.

 • Σπάει εύκολα τα παιχνίδια ή τις μπογιές του.

 • Δεν του αρέσει να χοροπηδάει, να κάνει κούνια ή να ανεβαίνει σε ψηλά αντικείμενα.

 • Έχει δυσκολία να ζωγραφίσει μέσα σε γραμμές, να κάνει πάζλ ή να κόβει με το ψαλίδι.

 • Υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου.

 • Είναι υπερκινητικό, δυσκολεύεται να ελέγξει την υπερδραστηριότητα του.

 • Είναι παρορμητικός.

 • Είναι παθητικό, πολύ ήσυχο και αποτραβηγμένο.

 • Δεν του αρέσουν οι αγκαλιές, τα φιλιά, το μπάνιο ή το κούρεμα.

 • Ξαφνιάζεται εύκολα, είναι ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους ή αγγίγματα.

 • Δεν εξερευνά το περιβάλλον.

 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μια δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταβεί σε άλλη.

 • Χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση από τα άλλα παιδιά για να μάθει καινούρια πράγματα.

 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων.

 • Γράφει με υπερβολική πίεση στο χαρτί, τα γράμματά του είναι δυσανάγνωστα.

 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες.

 • Έχει ελαττωμένη αυτοπεποίθηση.

 • Έχει δυσκολία να κάνει φίλους της ίδιας ηλικίας.

 • Ξεχνάει πράγματα που έχει μάθει.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι μία προσέγγιση της Εργοθεραπείας, που αναπτύχτηκε από την A. J. Ayres (εργοθεραπεύτρια με μεταδιδακτορικές σπουδές στην εκπαιδευτική ψυχολογία και στις νευροεπιστήμες).  Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο, ο Εργοθεραπευτής μας αξιολογεί και προσεγγίζει με σεβασμό κάθε παιδί, με στόχο να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχεται από το Κεντρικό Νευρικό του Σύστημα. Οι αισθητηριακές πληροφορίες προέρχονται είτε από το περιβάλλον (αίσθηση αφής, ακοής, όρασης, όσφρησης, γεύσης) είτε από το σώμα (ιδιοδεκτική και αιθουσαία αίσθηση). Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας αποτελεί τη βάση για την αυτονομία του παιδιού και την ομαλή συμμετοχή του σε καθημερινές δραστηριότητες, στο παιχνίδι και στις σχολικές δραστηριότητες.

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, οι οποίες περιορίζουν τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες στην καθημερινότητά τους.

Οι διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας συχνά συναντιούνται σε παιδιά:

 • Με μαθησιακές δυσκολίες

 • Με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα

 • Με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (όπως αυτισμός, Asperger)

 • Με ψυχολογικά προβλήματα

 • Με εκλεκτική αλαλία

 • Με γενετικά σύνδρομα

 • Με αλλεργίες

 • Σε πρόωρα

 • Ή σε παιδιά που δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω δυσκολίες

Συμπτώματα διαταραχής Αισθητηριακής Επεξεργασίας που μπορεί να ανησυχήσουν τους γονείς είναι:

 • Υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε απτικά ερεθίσματα ή στην κίνηση (π.χ. άρνηση να φοράει ρούχα με συγκεκριμένες υφές, να πλύνει τα δόντια του, να του κόψουν τα μαλλιά, ζαλίζεται εύκολα ή δεν ζαλίζεται καθόλου, φοβάται τις πτώσεις, τις σκάλες, αποφεύγει την παιδική χαρά ή χρειάζεται ενθάρρυνση στην έναρξη κινητικών δραστηριοτήτων).

 • Υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε ήχους, οπτικά ερεθίσματα, γεύσεις ή οσμές (π.χ. μπορεί να κλείνει τα αυτιά ή τα μάτια του, να είναι επιλεκτικό στο φαγητό ή να μην αντιλαμβάνεται καθόλου κάποια αισθητηριακά ερεθίσματα).

 • Αναζήτηση κάποιων αισθήσεων (π.χ. να παίζει με τις λάσπες, να βάζει μη φαγώσιμα πράγματα στο στόμα, να αναζητά συνεχώς την κίνηση).

 • Φτωχή αισθητηριακή διάκριση (π.χ. δείχνει να μην καταλαβαίνει τι κρατάει εκτός κι αν το κοιτάξει ή δεν αισθάνεται όταν το σώμα του αποκλίνει από τη σωστή στάση).

 • Ασύνηθες χαμηλό ή υψηλό επίπεδο διέγερσης (π.χ. το παιδί βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση ή κινείται αργά, κουράζεται εύκολα και δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω του).

 • Προβλήματα στη στάση του σώματος και στον συντονισμό (είναι αδέξιο, απρόσεκτο ή επιρρεπές σε ατυχήματα).

Speech-Therapist
98190132_2535799046685779_3035132970085122048_n.jpg
Top View of Kids Playing
Kids Painting
Kids Handwriting
Nursery Play
Colorful Indoor Playground

©2024 by Lekseisskepseis.com

bottom of page